ข้าวปิ่นเกษตร

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

ข้าวปิ่นเกษตร

image

ประวัติความเป็นมา

ข้าวปิ่นเกษตรเป็นลูกผสมระหว่างข้าวขาวดอกมะลิ 105 กับข้าวทนแล้ง เป็นข้าวขาว มีกลิ่นหอม นุ่มเหนียว   ข้าวกล้องมีความนุ่มนวล มีเมล็ดยาวกว่า 8 มม. และใสมาก มี % ต้นข้าวสูงเมื่อขัดสี ข้าวกล้องมีความเป็นประโยชน์ของธาตุเหล็กดี เมื่อนำมาหุงสุกรวมกับข้าวพันธุ์อื่น จะช่วยให้ความเป็นประโยชน์ของธาตุเหล็กสูงขึ้นซึ่ง  ให้ผลสอดคล้องกันทั้งการทดสอบในระดับเซลล์และในมนุษย์ด้วยคุณสมบัตินี้ข้าวปิ่นเกษตรจึงได้รับรางวัล  ชนะเลิศอันดับ 3 จากการประกวดข้าวโลก (2nd World Rice Competition) เมื่อปี 2547

 

ลักษณะทั่วไป

ความสูง                                                 106 ซม.

อายุเก็บเกี่ยว                                         125-130 วัน

ผลผลิต                                                >850 กก./ไร่ 

% ข้าวกล้อง (brown rice)                        80 %

% ต้นข้าวหรือข้าวเต็มเมล็ด (head rice)         55 %

ความยาวของเมล็ด  ข้าวเปลือก 11 ม.ม.ข้าวกล้อง 8.2 ม.ม. ข้าวขัด 7.6 ม.ม.

 

คุณค่าทางโภชนาการ

ปริมาณ Amylose                      19.5  %

อุณหภูมิแป้งสุก                         70-74  องศา

ความเป็นประโยชน์ของธาตุเหล็ก     9.45  ng Ferritin/mg-cell protein

ธาตุสังกะสี                               21.6  mg/kg

 

ที่มาข้อมูล ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว

ด้านบน