ข้าวมะลิโกเมนสุรินทร์

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

ข้าวมะลิโกเมนสุรินทร์

image

ประวัติพันธุ์

ข้าวมะลิโกเมนสุรินทร์ เกิดจากความร่วมมือระหว่าง ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร สํานักวิจัย และพัฒนาข้าว คณะเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นข้าวเจ้าหอมต่างสี ได้จาก การคัดเลือกพันธุ์ข้าวเจ้าหอมต่างสีพันธุ์พื้นเมืองไวต่อแสง พันธุ์มะลิแดงเบอร์ 54 จากแปลงแสดงพันธุ์ข้าวพื้นเมือง ของศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ ปี 2548 ปลูกคัดเลือกพันธุ์ บริสุทธิ์แบบรวงต่อแถว 2 ครั้ง ในฤดูนาปรัง และนาปี 2549 จนได้รับข้าวสายพันธุ์มะลิแดง SRNC05054-2-1 พันธุ์ บริสุทธิ์ ที่มีเยื่อหุ้มสีแดง ผลผลิต 458 กก./ไร่ ความสูง 152 เซนติเมตร วันออกดอก 27 ตุลาคม มีคุณภาพทาง กายภาพ เคมี และการหุงต้มรับประทานดี คือ เป็นข้าว เมล็ดเรียวยาว เปอร์เซ็นต์อมิโลสต่ำ ข้าวสุกเหนียวนุ่ม และมีกลิ่นหอม ด้านสารต้านอนุมูลอิสระพบว่ามีสาร ประกอบฟีโนลิก เมล็ดปริมาณสูง

 

ลักษณะประจำพันธุ์

• เป็นข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง • ความสูงของต้น 153 เซนติเมตร

• ข้าวกล้องมีสีแดง รูปร่างเรียวยาว ยาว 7.33 มิลลิเมตร กว้าง 2.15 มิลลิเมตร รูปร่าง (กว้าง/ยาว) เท่ากับ 3.42

• ข้าวสารใส ข้าวหุงสุกนุ่ม เป็นข้าวที่มีความคงตัว ของแป้งสุกอ่อน ค่าสลายในด่าง KOH 1.7 % = 7.0

• มีปริมาณอมิโลสต่ํา (15.52%)

• มีปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระสูง (สารประกอบ ฟีโนลิก 2198.25 mg. GAE/100g od sample)

ข้อควรระวัง ไม่ควรปลูกใกล้เคียงกับแปลงปลูกข้าวและ ควรแยกเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้โดยเฉพาะ

พื้นที่แนะนํา พื้นที่ผลิตอยู่ใน 3 อําเภอ คือ อําเภอวาริชภูมิ อําเภออากาศอํานวย และอําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

 

คุณค่าทางโภชนาการ

ข้าวหอมมะลิโกเมนสุรินทร์ อุดมด้วย “สารฟีโนลิก” ในปริมาณสูงกว่าข้าวสายพันธุ์อื่นๆ ซึ่งช่วยชะลอผิวหนัง ไม่ให้เหี่ยวแห้งเร็วก่อนวัยอันควร มีฤทธิ์ในการต้าน อนุมูลอิสระ ต้านการอักเสบ ต้านโรคหลอดเลือดแดงตีบตัน ป้องกันโรคหัวใจ ปรับการทํางานของเอนโดธีเลียลเชลล์ มีสารแกรมมาออไรซานอล กระตุ้นต่อมไร้ท่อ ให้ปรับสาร ขับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในเพศชายอย่างสม่ําเสมอ ลดอาการผิดปกติในวัยใกล้หมดประจําเดือน กระตุ้นให้ ตับสร้างสารอินซูลิน มีไขมันดี ไม่มีคอเรสเตอรอล รวมทั้ง ยังมี ฟอสฟอรัส โปรตีน แคลเซียม ทองแดง ธาตุเหล็ก ในอะชื่น และวิตามินบีรวม B1 B2

ด้านบน