ข้าวมะลิดำหนองคาย 62

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

ข้าวมะลิดำหนองคาย 62

image

ประวัติพันธุ์

ข้าวเจ้าพันธุ์ กข83 ได้จากการคัดเลือกในประชากร พันธุ์ผสมรวม (Composite population) ของข้าวที่มี เยื่อหุ้มเมล็ดสีดําสายพันธุ์ผสมชั่วที่ 3 ของพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 สายพันธุ์กลาย สุรินทร์ 1 หอมสุโขทัย และข้าวเหนียวดํา เป็นพันธุ์พ่อแม่ ปลูกคัดเลือก และทดสอบผลผลิตที่ศูนย์วิจัย ข้าวหนองคาย ได้ข้าวเจ้าสายพันธุ์ SRNComp. 10001-BNKI-B-1-3-1
มีมติให้เป็นพันธุรับรองข้าว กข83 (มะลิหนองคาย 62) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562

ลักษณะประจําพันธุ์
• เป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง 
• อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 130 วัน 
• ทรงกอตั้ง ความสูงประมาณ 112 เซนติเมตร 
• ลําต้นค่อนข้างแข็ง 
• รวงยาว 28.9 เซนติเมตร ลักษณะรวงแน่นปานกลาง 
• เปลือกสีดํา รูปร่างเมล็ดเรียวยาว มีขนาด 10.58 x 2.73 X 1.98 มิลลิเมตร 
• ข้าวกล้องสีม่วงดํา มีขนาด 7.37 x 2.26 x 1.78 มิลลิเมตร 
• ท้องไข่น้อย
• คุณภาพการสีดีมาก ได้ข้าวเต็มเมล็ดและต้นข้าว ร้อยละ 50.8

ผลผลิต
ผลผลิตเฉลี่ย 542 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตสูงสุด 864 กิโลกรัมต่อไร่

ลักษณะเด่น
1. เป็นข้าวเจ้าเยื่อหุ้มเมล็ดสีม่วงดําไม่ไวต่อช่วงแสง ที่มีผลผลิตค่อนข้างสูง
2. มีสารต้านอนุมูลอิสระ กรดเฟอรูลิค แกมมาออไร ชานอล วิตามินอี ฟินอลิค ฟลาโวนอยด์
3. คุณภาพการหุงต้มและรับประทานดี เมื่อหุงสุก ข้าวสวยนุ่ม มีกลิ่นหอม
4. ต้านทานโรคไหม้ ในระยะกล้าในภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลาง
5. ต้านทานต่อโรคถอดฝักดาบในภาคตะวันออก เฉียงเหนือ

ข้อควรระวัง หรือข้อจํากัด
1. อ่อนแอต่อโรคไหม้คอรวง และขอบใบแห้ง 
2. อ่อนแอต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล

พื้นที่แนะนํา

แนะนําให้ปลูกในพื้นที่นาชลประทานและนาน้ําฝน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มี โรคไหม้ ระบาด หรือพื้นที่ที่ต้องการข้าวคุณภาพพิเศษ ซึ่งมีตลาด เฉพาะสําหรับกลุ่มผู้บริโภคข้าวเพื่อสุขภาพ

วิธีหุงให้อร่อย
1. แนะนําให้ซาวและ ล้างข้าวเพียง 1 ครั้ง อย่าง รวดเร็วเพื่อป้องกันสารอาหาร และวิตามินละลายไปกับน้ํา
2. หุงด้วยวิธีปกติเหมือนข้าวกล้องทั่วไป โดยใช้ ข้าว 1 ส่วน ต่อ น้ํา 1.5 - 2 ส่วน (1:1.5-2)

ด้านบน