มะลิดำหนองคาย 62 (ข้าวเจ้าพันธุ์ กข83)

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

มะลิดำหนองคาย 62 (ข้าวเจ้าพันธุ์ กข83)

image

ประวัติพันธุ์

ข้าวเจ้าพันธุ์ กข83 ได้จากการคัดเลือกในประชากรพันธุ์ผสมรวม ของข้าวที่มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีดำสายพันธุ์ผสมชั่วที่ 3 ของพันธุ์ขาวดอกมะลิ105 สายพันธุ์กลาย สุรินทร์ 1 หอมสุโขทัย และข้าวเหนียวดำเป็นพ่อแม่ ปลูกคัดเลือก และทดสอบผลผลิตที่ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย ได้ข้าวเจ้าสายพัน SRNComp. 10001-B-NKI-1-3-1 มีมติให้เป็นพันธุ์รับรองข้าว กข83 (มะลิดำหนองคาย 62) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562

 

ลักษณะประจำพันธุ์

 

 

คุณค่าทางโภชนาการ

มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง กรดเฟอรูลิค แกมมาออไรซานอล วิตามินอี ฟีนอลิค และฟลาโวนอยด์ สำหรับกลุ่มผู้บริโภคข้าวเพื่อสุขภาพ

ด้านบน