ข้าวเจ้าพันธุ์หอมใบเตย 62

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

ข้าวเจ้าพันธุ์หอมใบเตย 62

image

ประวัติพันธุ์

หอมใบเตย คือ เป็นข้าวนาหน้าฝนพันธุ์ดีในเขต ภาคเหนือตอนล่าง ได้รับความนิยมอย่างมากในพื้นที่ จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี โดยเกษตรกร ส่วนใหญ่เรียกชื่อข้าวพันธุ์นี้ว่า C85 มาตั้งแต่ก่อน ปี 2534 จนถึงปัจจุบัน ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท เก็บรวบรวมพันธุ์ข้าว C85 จากแปลงเกษตรกร ใน ต.หนองยายดา อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี มาทําการปลูกคัดเลือกแบบหมู่ ได้ข้าวเจ้า สายพันธุ์ CNTC05001-385 โดยศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท มีมติให้เป็นพันธุ์รับรองชื่อ ข้าวเจ้าพันธุ์ หอมใบเตย 62 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562

 

ลักษณะประจำพันธุ์

• ผลผลิตเฉลี่ย 578 กิโลกรัมต่อไร่

• ออกดอกประมาณวันที่ 12 ตุลาคม

• ความสูง 166 เซนติเมตร

• จํานวนเมล็ดดีต่อรวง 167 เมล็ด

• ข้าวเปลือกสีฟาง

• ท้องไข่น้อย

• ข้าวกล้องสีขาว รูปร่างเรียว มีขนาด 8.23 x 2.36 X 1.91 มิลลิเมตร

• คุณภาพการสีดีมาก

• สีได้ข้าวเต็มเมล็ดและต้นข้าว 55.1%

• ข้าวสวยมีสีขาว นุ่ม เหนียว และมีกลิ่นหอม

• ระยะพักตัว 8 สัปดาห์

 

คุณค่าทางโภชนาการ

หอมใบเตย จัดเป็นข้าวที่มีปริมาณอมิโลสอยู่ใน ระดับต่ำ คือ 18.1%

ด้านบน