ข้าวเจ้าพันธุ์ เม็ดฝ้าย 62

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

ข้าวเจ้าพันธุ์ เม็ดฝ้าย 62

image

ประวัติพันธุ์
ข้าวเจ้าสายพันธุ์เม็ดฝ้าย NSRC14008 ศูนย์วิจัยข้าว นครศรีธรรมราชได้เก็บรวบรวมพันธุ์จากแหล่งปลูกใน พื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งควาย ตําบลเขาโร อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกข้าวไร่พันธุ์เม็ดฝ่าย ในปี 2557 มีมติให้เป็นพันธุ์รับรองชื่อ ข้าวเจ้าพันธุ์ เม็ดฝ้าย 62 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562

ลักษณะประจําพันธุ์
• ข้าวเจ้าสายพันธุ์เม็ดฝ้าย NSRC14008 เป็นข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง 
• อายุเก็บเกี่ยว ถ้าปลูกต้นเดือนมิถุนายน เกี่ยวปลายเดือนตุลาคม (อายุประมาณ 140-150 วัน) 
• ลักษณะทรงกอตั้ง ลําต้นแข็ง แผ่นใบสีเขียว ใบธงมีหลายลักษณะปนกัน 
• ลักษณะรวงค่อนข้างแน่น คอรวงยาว ข้าวเปลือกสีฟาง 
• ความยาวเฉลี่ย 10.3 มิลลิเมตร กว้าง 2.93 มิลลิเมตร หนา 1.97 มิลลิเมตร 
• ข้าวกล้องสีม่วงดํา ความยาวเฉลี่ย 7.32 มิลลิเมตร กว้าง 241 มิลลิเมตร หนา 1.74 มิลลิเมตร 
• รูปร่างเมล็ดยาวเรียว ท้องไข่มาก (2.02) 
• ข้าวเปลือก 1,000 เมล็ด หนัก 29.1 กรัม น้ําหนัก ข้าวเปลือก 10.2 กิโลกรัมต่อถัง 
• คุณภาพการสีดีมาก ได้ข้าวเต็มเมล็ด และต้นข้าว (59.56) . ปริมาณอมิโลสปานกลาง (20.9%) อุณหภูมิ แป้งสุกปานกลาง 
• การยืดตัวของข้าวสุก (1.52 เท่า) ปริมาณโปรตีน ในข้าวกล้อง (9.44%) ระยะพักตัวของเมล็ด 4 สัปดาห์

ลักษณะเด่น
• เป็นข้าวเจ้าที่มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีม่วงดํา


วิธีหุงให้อร่อย 
• หุงโดยตวงข้าว 1 ส่วน ต่อน้ํา 1.5 ส่วน

คุณค่าทางโภชนาการ
มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงช่วยลดความเครียดที่เกิด ในระบบหลอดเลือด ลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ ลดการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร ช่วยในการเผาผลาญ และใช้พลังงานในร่างกายของมนุษย์ เปลี่ยนคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีนในร่างกายให้อยู่ในรูปน้ําตาลกลูโคส ซึ่งมีส่วนสําคัญอย่างยิ่งในการทํางานของระบบประสาท และกล้ามเนื้อ

พื้นที่แนะนํา
• ปลูกในสภาพไร่ทั่วไป ปลูกแซมสวนยางพาราและ สวนปาล์มน้ํามันที่ปลูกใหม่ อายุ 1-3 ปี ในภาคใต้

ข้อควรระวัง
• ค่อนข้างอ่อนแอต่อโรคไหม้ และโรคขอบใบแห้ง

ด้านบน