ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้

image

ลักษณะเด่น

สีข้าวเปลือกมีสีฟาง เมล็ดมีความเรียวยาวเมื่อหุงแล้วข้าวจะสุกร่วนเป็นตัว ไม่เกาะเป็นก้อน หุงขึ้นหม้อ ข้าวสุกจะนุ่ม ไม่แฉะ ไม่แข็งหระด้าง ไม่เหนียวและไม่ยุบตัว เมื่อเป็นข้าวราดแกงไม่บูดง่าย ทิ้งไว้เย็นข้ามวันคุณภาพไม่เปลี่ยน ข้าวเก่าเมื่อนำมาหุง ไม่มีกลิ่นสาบ

คุณค่าทางโภชนาการ

  • มีอมิโลส ร้อยละ 27 – 28

กระบวนการผลิต

  • พื้นที่ปลูกอยู่ในอำเภอเสาไห้ เมืองหนองแซง วิหารแดง หนองแค หนองโดน และอำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี และผลิตตามระบบ GAP

ความสัมพันธ์ระหว่างสินค้ากับแหล่งภูมิศาสตร์

จังหวัดสระบุรีมีประวัติการปลูกข้าวมาเป็ฯเวลายาวนานเพราะเป็นจังหวัดยุทธศาสตร์ในพื้นที่ภาพกลาง ที่ได้รับการประกาศจัดตั้งขึ้นเพื่อรวบีวมเสบียงอาหารและเป็นยุ้งฉางเก็บไว้คราวศึกสงคราม ตั้งแต่ราวปี 2125 ชุมชนในพื้นที่ประกอบอาชีพทำนา รับจ้างและค้าขาย อำเภอเสาไห้ เป็นแหล่งเศรษฐกิจใหญ่ของจังหวัดสระบุรี เป็นชุมชนการค้าขายสินค้าเกษตรต่างๆ จากพื้นที่ที่ได้รับน้ำจากลุ่มน้ำป่าสัก ข้าวเจ๊กเชยนำมาปลูกในพื้นที่อำเภอเสาไห้ จากการที่ชาวบ้านนำข้าวมาแลกสินค้า ได้แก่ เกลือ กะปิ น้ำปลา หอม กระเทียม ที่บริเวณท่าเจ๊กเฮง พ่อค้าคนจีนที่มีน้องชาย ชื่อเจ๊กเชยคอยควบคุมดูแลการแลกสินค้า และสนใจข้าวพันธุ์ก้นจุด จึงแนะนำให้ชาวนานำไปปลูกขยายผลผลิตแล้วนำมาแลกสินค้ากับเจ๊กเชย ต่อมาชาวนาจึงเรียกข้าวพันธุ์นี้ว่า “ข้าวเจ๊กเชย” จนเป็นที่รู้จักจากปากต่อปาก พ่อค้าเรือหลายคนนำสินค้าข้าวนี้ไปขายถึงอยุธยา เป็นข้าวหุงขึ้นหม้อ รสชาติดีไม่ออ่น ไม่แข็งจนเกินไป เก็บไว้ค้างคืนไม่บูด

 

ด้านบน