ข้าวไร่ลืมผัวเพชรบูรณ์

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

ข้าวไร่ลืมผัวเพชรบูรณ์

image

ลักษณะเด่น

ข้าวเปลือกมีสีเมล็ดเป็นสีฟางแถบดำ หรือสีฟางข้าวกล้อง มีสีม่วง รูปร่างค่อนข้างป้อม

คุณค่าทางโภชนาการ

  • มีสารต้านอนุมูลอิสระ เช่น แอนโทไซยานิน และแกมมาโอไรซานอล
  • มีกรดไขมันอิ่มตัว เช่นโอเมกา3 โอเมกา6 ลัโอเมกา9
  • มีวิตามินเช่น วิตามินบี1 และวิตามินบี2
  • มีธาตุอาหารอื่นๆอีกมากมาย เช่น ธาตุเหล็ก แคลเซียม และแมงกานีส

กระบวนการผลิต

  • พื้นที่ผลิตอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นพื้นที่ดอนไม่มีน้ำขัง ตามเชิงเขาในพื้นที่สูงที่ระดับความสูง 400 – 800 เมตร จากระดับน้ำทะเล และมีกระบวนการผลิตในระบบ GAP
  • การแปรรูป ผลผลิตข้าวเปลือกสีแปรสภพาเป็นข้าวกล้อง โดยโรงสีและการแปรสภาพในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
  • การบรรจุหีบห่อระบุชื่อ “ข้าวไร่ลืมผัวเพชรบูรณ์”

ความสัมพันธุ์ระหว่างสินค้ากับแหล่งภูมิศาสตร์

               ข้าวเหนียวดำพันธุ์ลืมผัวเป็นข้าวพื้นมืองชนิดหนึ่งที่ชาวเผ่าม้งปลูก สำหรับบริโภคเป็นอาหารหลักกันมายาวนาน เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวเผ่าม้ง ที่สร้างวัฒนธรรมในการเพาะปลูก ความเป็นอยู่วิถีชีวิตประเพณี โดยนำมาใช้เป็นเครื่องเซ่นไหว้ในพิธีกรรมต่างๆตามความเชื่อของชนเผ่า สืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคน ความเป็นมาของชื่อข้าวชนิดนี้ มีเรื่องเล่าต่อกันมาว่า มีสามีภรรยาชาวเขาเผ่าม้งคู่หนึ่ง เมื่อสามีออกไปทำไร่ทำนา ภรรยาอยู่บ้านหุงหาอาหารไว้รอสามี วันหนึ่งภรรยาได้หุงข้าวเหนียวสีดำไว้รอสามี นางคิดว่าจะกินข้าวเย็นพร้อมกันแต่สามีกลับช้า นางทนหิวไม่ไหวเลยกินข้าวก่อน คาดว่าจะกินนิดๆหน่อยๆ พอประทังหิวแต่เพราะความหอม นุ่ม อร่อย ของข้าวเหนียวดำที่นางหุงไว้รอสามี นางจึงเผลอกินจนหมด เมื่อสามีกลับมาถึงบ้านไม่มีข้าวกิน ข้าวจึงได้ชื่อว่า “ข้าวไร่ลืมผัว”

ได้รับการรับรอง ข้าวสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556

ด้านบน